Archive for the 'příspěvky' Category

Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb

 

Po

na faře

 

07:30 hod.

Út

v kostele 

18:00 hod.

St

Čt

v kostele

18:00 hod.

Pá 

v kostele

18:00 hod.

So

 Dobrá voda u Pocinovic

17:00 hod.

Neděle 

 v kostele

 10:00 hod.

V neděli 22. 5. sbírka na provoz diecéze.

Farní společenství v Loučimi a Obecní úřad Loučim zvou v sobotu 28. května od 16 hod do restaurace v Loučimi na přednášku s promítáním obrázků a fotek o Mons. Vladislavu Syslovi a historii česko-bavorských poutí do Neukirchen b. Hl. Blut. Přednášet a promítat bude pan Haymo Richter z Bad Kötzting, kterého známe jako fotografa poutí v Neukirchen.

Příprava dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání bude v úterý v 16:00.

V neděli 5. 6. v 18:00 zveme do kostela ve Kdyni na benefiční koncert pro varhany!

V pátek 10. 6. proběhne Noc kostelů. Kdo byste měli námět nebo tip na program, prosím ozvěte se o. Karlovi.

Kdo máte bezlepkovou dietu, můžete při nedělní mši sv. přijímat bezlepkové hostie. Prosím abyste chodili na konci řady a ozvali se, že máte dietu.

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

X Ježíš Uzdravuje v Liticích. Přihlášky zde.

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

více zde

více zde
Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost