Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb

 

Po

na faře

 

07:30 hod.

 Út

na faře

17:00 hod.

St

Ct

na faře

 07:30 hod.

Pá 

na faře

17:00 hod.

Neděle 

 v kostele

 10:00 hod.

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

                 

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

X 8. 1. 2022, a následující dny proběhne tříkrálová sbírka. Dárcům i koledníkům moc děkujeme.

V těchto dnech probíhá tříkrálová sbírka v našich farnostech. Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme.

Výtěžek TKS 2022

X Pro farníky, kteří by chtěli jednou měsíčně slavit společně eucharistii kolem stolu jako první křesťané a strávit pak sdílením a společným programem část večera, nabízí misionáři obláti tuto příležitost v rámci tzv. Sobotního communia. Setkání se uskuteční na faře v Dolní Bělé v sobotu 22. ledna od 18:00 do 21:00.

Nabídka služeb:

Pokud byste chtěli v této době využít duchovní rozhovor po telefonu, můžete se obrátit na Misionáře obláty Panny Marie Neposkvrněné v Plasích ( P. Günther, P. Vlastimil, P. Petr ) na  telefonu 730 543 373.

Obrátit se můžete také na psychoterapeutku Marii Kutilovou, spolupracovnici plzeňského biskupství: 
tel. 606 710 631.

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

více zde

Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost