• Mše sv. pro děti bude každou druhou neděli v měsíci u nás ve Kdyni, kdy je mše sloužena na úmysly, které jste vložili do džbánu na bočním oltáři nebo v kapli.
  • 13.06.2024 – setkání farní synody na kdyňské faře.
  • 17. – 19. května a také 11. – 13. října 2024 – víkend pro matku s dcerou
  • 14.06.2024 vikariátní setkání mládeže v Klenčí pod Čerchovem od 18h.
  • 22.06.2024 Pouť do Nových kostelů
  • Letní tábor v Klatovech
  • 24.08.2024 – koncert na Tanaberku

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Přímluvná modlitba, setkávání ve Kdyni

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele, nebo ve farní kapli. Za tyto, i jiné přímluvy se můžete spolu s námi modlit každou středu od 15:30 ve farní kapli.

Možnost tiché modlitby před Nejsvětější svátostí nabízí krátká adorace vždy před čtvrteční ranní bohoslužbou ve farní kapli ve Kdyni.