• Předpokládaný rozvrh náboženství: středa 13:45 Prapořiště, 15:30 fara Kdyně pátek 12:15 Kout na Šumavě Přihlášky dostanou děti na první hodině; náboženství začne od října.
  • Tedy ve středu 4.10.2023 bude zahájeno na faře náboženství. Ve stejném čase (tedy v15:30)proběhne vždy ve farní kapli modlitební společenství, na které jste všichni srdečně zvání.

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele.