Po rozvolnění hygienických pravidel se v naší farnosti změnil čas nedělní bohoslužby. Nově tedy od 10:00 h.

Po těžkých časech máme příležitost načerpat sil na duchovní obnově JOZUE, která proběhne v čase od 5. 8. 2020 do 9. 8. 2020. Tam je třeba se přihlásit do 20. 7. 2020. Pokud se vám líbil kurz Filip, hezké chvíle v přítomnosti Pána můžeme opět prožít na této obnově. Proběhne opět v prostorách oázy Plzeň Litice. V ceně kurzu je také strava.

Pokud byste chtěli v této době využít duchovní rozhovor po telefonu, můžete se obrátit na Misionáře obláty Panny Marie Neposkvrněné v Plasích ( P. Günther, P. Vlastimil, P. Petr ) na  telefonu 730 543 373.

Obrátit se můžete také na psychoterapeutku Marii Kutilovou, spolupracovnici plzeňského biskupství: 
tel. 606 710 631.

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Akce v okolí…

Duchovní obnova – přihláška do 20. 7. 2020 zde
Dětský tábor – přihlášky