X 19.10. Výlet pěšky na Koráb s růžencem. Sraz před kostelem v 9,00 hod.

X V pátek 25. 10. bude po večerní mši sv. na faře setkání farní rady.

X Zveme všechny na živý betlém, letos se uskuteční čtvrtou adnentní neděli 22. 12. od 16:00.