X 8. 1. 2022, a následující dny proběhne tříkrálová sbírka. Dárcům i koledníkům moc děkujeme.

V těchto dnech probíhá tříkrálová sbírka v našich farnostech. Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme.

Výtěžek TKS 2022

X Pro farníky, kteří by chtěli jednou měsíčně slavit společně eucharistii kolem stolu jako první křesťané a strávit pak sdílením a společným programem část večera, nabízí misionáři obláti tuto příležitost v rámci tzv. Sobotního communia. Setkání se uskuteční na faře v Dolní Bělé v sobotu 22. ledna od 18:00 do 21:00.

Nabídka služeb:

Pokud byste chtěli v této době využít duchovní rozhovor po telefonu, můžete se obrátit na Misionáře obláty Panny Marie Neposkvrněné v Plasích ( P. Günther, P. Vlastimil, P. Petr ) na  telefonu 730 543 373.

Obrátit se můžete také na psychoterapeutku Marii Kutilovou, spolupracovnici plzeňského biskupství: 
tel. 606 710 631.

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.