Kdyňské varhany a jejich historie.

Bohatou historii varhanářského řemesla v západních Čechách můžeme sledovat od doby renesanční až do doby počátku dvacátého století. Vrcholu dosáhlo toto řemeslo ve varhanářské škole loketské a v rodinné tradici rodiny Gartnerů v Tachově, přetrvávající až do počátku romantismu v polovině devatenáctého století. Zatím co školu loketskou tvořilo několik samostatných varhanářských dílen, varhanáři tachovští měli tu výhodu, že zde působili příslušníci jediné rodiny.

Charakteristickým znakem nástrojů vyšlých z dílny Gartnerů byly krom charakteristického seskupení skříní i tvar labia prospektových píšťal. Horní labium těchto píšťal má přibližně tvar paraboly. Pro Gartnery je dále charakteristické pevné uzavření krytých kovových píšťal (zaletování), takže je lze ladit pouze pomocí postranních vousů labia a převaha píšťal cínových nad dřevěnými.

Tvorba tachovské varhanářské dílny sahala po celém území západních Čech až do Prahy, kde postavili význačný nástroj v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Bohužel převážná většina nástrojů byla v minulosti poškozena nebo dokonce zničena, Často se zachovaly pouze původní skříně, do kterých byly umísťovány novější varhanní stroje. Bylo tomu tak především na přelomu 19. a 20. století, kdy byly do krásných rokokových skříní umísťovány sériově vyráběné nástroje, odpovídající požadavkům romantickým. Z největšího nástroje u sv. Víta v Praze se do dnešního dne zachovala pouze skříň jeho hlavního stroje.

Jedinečnost a hodnota našich kdyňských varhan spočívá především v tom, že mají všechna specifika nástrojů první generace Gartnerů (rejstřík Garnery“echo“8) a že se dochovaly v naprosto původní podobě skříň včetně vnitřního vybavení. Varhany ve Kdyni byly postaveny roku 1763. Jejich autorem byl Johan Anton Gartner.

Ze záznamů farní kroniky se dovídáme, že výnosem c. k. ústřední památkové komise ve Vídni, ze dne 28/11 1917 č. 5152 na žádost zdejšího děkanského úřadu byly místní varhany od rekvisice varhanních píšťal, z důvodů hudebně technických, ze zabrání vyjmuty.

Poslední oprava kdyňských varhan byla ukončena 18. 8. 1927. Povolán byl pan Václav Weiss, varhanářský mistr ze Zbuzan u Prahy se synem Karlem. Oprava tehdy trvala plných 18 dnů a vplaceno bylo za ní 3.702,–Kč, jak je v kronice zaznamenáno.

Oprava po bez mála 100 letech bude určitě mnohem nákladnější. Avšak nechat bez povšimnutí zchátrat tuto významnou kdyňskou kulturní památku, přesahující hranice našeho malého města, by nás v klidu nechat nemělo.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA OPRAVU VARHAN (PDF)

Římskokatolická farnost eviduje:

ke 31.12.2016    dary ve výši  140 343,-Kč

v roce 2017 nové dary           30 885,-Kč

ke 31.12.2017 celkem dary 171 228,-Kč

ke 30.9.2018 nové dary 2018        72 910,-

Celkem dary na varhany ke 30.9.2018   244 138,-

Ke 30.9.2018 proběhla 1.etapa opravy varhan

celkové náklady činí 341 550,-Kč

nárok na dotaci v částce 270 000,-Kč – má poslat Plzeňský kraj

vlastní podíl z darů      71 550,-Kč

Z toho vyplývá, že farnost má k 1.10.2018 – po 1.etapě

Zůstatek 172 588,-Kč

 

Vladěna Moravcová – účetní ŘKF Kdyně

tel. 736 757 720

V Plzni, 23. 10. 2018

KRÁTKÝ FILM  pana Petra Loudy – s varhanním doprovodem pana JaromíraTesaře

Vklady na účet FARNOSTI -DARY PRO VARHANY/ vkládala L. Brychová:

31.08 2013      2.000,-                Zebedeus /Tanaber

31.08.2018         200,-                 Gondeková Veronika, Kdyně

20.09.2013      1.230,-                 Lachmanová K./přednáška

08.12.2013      14.506,-               Adventní koncert

15.12.2013            200,-               Kovařovicová Marta,  Prapořiště

16.12.2013            200,-              Venclová Jarmila,  Prapořiště

02.01.2014           500,-               Graslovi, Plzeň

02.01.2014           500,-               Heriánová Ludmila, Kdyně

09.05.3014       12.250,-             Balounová Barbora/koncert

22.05.2014             400,-             Bublíkovi, Kdyně

25.05.2014                500,-           Grössl Jiří, Kout na Š.

11.07.2014              8.830,-          Viktora A./koncert

23.08.2015              6.023,-          Viktora A./koncert

06.08.2016              4.320,-          Viktora A/koncert

23.03.2017               1.000,-           Gruber Petr, Hluboká

20.08.2017               4.885,-           Tůma J./koncert

01.09.2018               6.200,-           Viktora A./koncert

15.09.2018               4.700,-             BUS TEPLÁ

27.12.2018                1.800.-            koncert Postřekovský soubor

15.01.2019               11.111,-            Pavel MAŘÍK, Kdyně

29.12.2019                 4.610,-            Koncert skupiny Elias

21.01.2020                   2.525,-            Jan Hrubý/ in memoriam

11.01.2021                   3.230,-            Pavel MAŘÍK, Kdyně

17.5.2021                     5.000,-            rodina Jandečkova

8.8.2021                    16.671,-            koncert Kateřiny Kalvachové Zdráhalové

12.12.2021                 14.364,-           koncert BEL CANTO/Bety Johánková

23.12.2021                    1.000,-           Květuška Barhoňová/Betlémské světlo