Palladium země České

je milostný obraz – kovový reliéf Madony s dítětem (korintská měď). Originál je uložen v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

 

Podle legendy jej sv.Ludmila dostala od sv.Metoděje při svém křtu. Po její mučednické smrti jej zdědil její vnuk Václav, kterého vychovávala v mariánské úctě a který jej nosil stále u sebe.

Po zavraždění sv.Václava byl téměř dvě a půl století ztracen.

 

Na místě nálezu dnes stojí chrám Panny Marie a obraz je umístěný na oltáři.

 

Dne 18.8.1609 byl tento reliéf jako symbol katolických Čech prohlášen Palladiem země České – to znamená záštitou, ochranným obrazem vlasti.

V letošním roce víry a 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do našich zemí vznikla iniciativa, aby právě kopie Palladia putovala po rodinách ve farnosti. V domácnosti by zůstala jeden týden. Hlavní myšlenkou je prohloubení modlitby za naši farnost a celý český národ.

Pořadí zájemců určuje vyhotovená tabulka v kostele, kam se může každý zapsat a do společné modlitby se zapojit.