Po

na faře

07:30 hod.

Út

na faře

18:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

na faře

18:00 hod.

So

Pocinovice

18:00 hod.

Ne  kostele

10:00 hod.

Obrovské poděkování všem, kteří jste pomohli při brigádě na faře!

V letním čase budou večerní mše sv. v 18:00.

V pátek 12. 4. v 19:00 schůzka biřmovanců na faře v Mrákově.

Na bočním oltáři je umístěný malý džbán s nápisem „Už nemají víno“. Vedle jsou papírky a tužky. V Káni Galilejské řekla Panna Maria zmiňovanou větu Ježíšovi, ten nechal naplnit džbány vodou a proměnil ji ve víno. Můžete na papírek napsat svoje prosby a vhodit je do džbánu s prosbou, aby je Ježíš proměnil. Nikdo tyto prosby nebude číst. Za tyto úmysly se budeme modlit na dalším modlitebním společenství a bude za ně sloužena mše svatá o druhé neděli v měsíci

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…

Pokud vám zraví nedovoluje zúčastnit se nedělní bohoslužby, můžete sledovat online bohoslužbu z Domažlic od 9:30 zde.


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)