Po

na faře

07:30 hod.

Út

v kostele

18:00 hod.

St

   

Čt

na faře

07:30 hod.

v kostele

18:00 hod.

So

Pocinovice

Hluboká

18:00 hod.

19:00 hod.

.

Ne

v kostele

10:00 hod.

 

Díky všem, kteří jste se podíleli na Noci kostelů!

V neděli 9. 6. společná bohoslužba mrákovské a kdyňské farnosti na Tanaberku v 10:00. V tento den ostatní mše sv. ve farnosti budou zrušeny.

Ve středu 12. 6. v 15:30 na faře poslední náboženství v tomto školním roce, poté příprava dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání, slavnost 1. sv. přijímání bude 16. 6. při mši sv. v 10:00.

Ve čtvrtek 13. 6. v 19:00 zveme na faru na synodní setkání, kam jsou zváni všichni, kterým není lhostejný osud naší diecéze. Díky, že přijdete!

V pátek 14. 6. zveme mladé od 14 let na vikariátní setkání do Klenčí pod Čerchovem. Začínáme v 18:00 v kostele mší sv., pak se přesuneme na faru. Zvláště jsou zváni mladší biřmovanci.

V sobotu 15. 6. v 19:00 bude v Hluboké poutní mše svatá.

 

Kdo můžete, prosím vyplňte dotazník k diecézní synodě zde. Termín je do 30. 6. Děkuji!

Pouť do Nových kostelů letos nebude na začátku května, ale 22. 6. začátek v 12:00, mše sv. s biskupy z ČR i D v 16:00.

 

 

 

 

  •  

Na bočním oltáři je umístěný malý džbán s nápisem „Už nemají víno“. Vedle jsou papírky a tužky. V Káni Galilejské řekla Panna Maria zmiňovanou větu Ježíšovi, ten nechal naplnit džbány vodou a proměnil ji ve víno. Můžete na papírek napsat svoje prosby a vhodit je do džbánu s prosbou, aby je Ježíš proměnil. Nikdo tyto prosby nebude číst. Za tyto úmysly se budeme modlit na dalším modlitebním společenství a bude za ně sloužena mše svatá o druhé neděli v měsíci

     

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…

     
Pokud vám zdraví nedovoluje zúčastnit se nedělní bohoslužby, můžete sledovat online bohoslužbu z Domažlic od 9:30 zde.      
       
       

 


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)