Po

v kostele

18.00 hod.

Ut

v kostele

18:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

Pa

na faře

07:30 hod.

So Podzamči

Loučim

16:00hod.

19:00 hod.

Ne

 Na Tanaberku                

 10:00 hod.

Kdo máte bezlepkovou dietu, můžete při nedělní mši sv. přijímat bezlepkové hostie. Prosím abyste chodili na konci řady a ozvali se, že máte dietu.

Po celý květen budou mše svaté v týdnu večer v kostele kromě pondělí 22. 5., poté májová.

Ve čtvrtek 25. 5. v 16:30 setkání obou farních rad s o. biskupem.

V sobotu 27. 5. slaví naše diecéze 30 let od založení, slavnostní bohoslužba v katedrále začíná v 10:30, odpoledne další program, více na Plzeňská diecéze oslaví na konci května třicetiny. Zde je program oslav. – Diecéze plzeňská (bip.cz)

V pátek 2. 7. se kostel ve Kdyni a na Tanaberku připojí k Noci kostelů.

V neděli 4. 6. budeme slavit mši sv. s otcem biskupem v 10:00 na Tanaberku, všechny ostatní mše sv. dopoledne budou zrušeny.

Kdo byste chtěli jet 17. 6. do Prahy na kněžské svěcení Jakuba Žákavce, zapište se prosím do tabulky vzadu v kostele.

Na bočním oltáři je umístěný malý džbán s nápisem „Už nemají víno“. Vedle jsou papírky a tužky. V Káni Galilejské řekla Panna Maria zmiňovanou větu Ježíšovi, ten nechal naplnit džbány vodou a proměnil ji ve víno. Můžete na papírek napsat svoje prosby a vhodit je do džbánu s prosbou, aby je Ježíš proměnil. Nikdo tyto prosby nebude číst. Za tyto úmysly se budeme modlit na dalším modlitebním společenství a bude za ně sloužena mše svatá o druhé neděli v měsíci

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)