Diecézní centrum mládeže vás zve na první ročník výpravné víkendové akce pro mladé ve věku 12–29 let.
Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost