Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 19.02.-25.02.2024

 

Po

na faře

07:30 hod.

Út

na faře

17:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

na faře

17:00 hod.

So Pocinovice 17:00 hod.
Ne

 v kostele

10:00 hod.

V neděli 11. 2. mše sv. zaměřená na děti a sloužena na úmysly, které jste napsali do džbánu.

Ve středu 14. 2. bude setkání obou farních rad. Ať přijdou i ti, kteří se zúčastnili synodních skupinek v r. 2021, budeme volit z navržených kandidátů synodního delegáta farnosti.

V neděli 18. 2. budu při mši udělovat svátost nemocných. Přijmout ji může každý, kdo je vážněji či dlouhodobě nemocný anebo je v seniorském věku. Předtím je vhodné přijetí svátosti smíření.

V pátek 23. 2. v 18:00 na faře v Mrákově proběhne informativní schůzka zájemců o svátost biřmování.

V sobotu 24. 2. prosím přijďte od 8:00 na brigádu na faru. Budeme čistit prostor za farou od keřů a dalších dřevin.

Kaple na faře ve Kdyni. Každou středu 15:30 – 16:15. Přijďte kdokoliv, kdo byste se chtěli modlit ve společenství!

Máme záměr vytvořit fotogalerii a elektronickou knihu vzpomínek na naše kostely nebo farnost, více na http://kdyne.cesty.in. Kdo byste měli starší fotografie nebo vzpomínky, prosím přineste je pí. Ludmile Brychové do infocentra, kde fotky oskenuje, nebo o. Karlovi. Předem děkujeme!

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Continue Reading »

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

  • Mše sv. pro děti bude každou druhou neděli v měsíci u nás ve kdyni, kdy je mše sloužena na úmysly, které jste vložili do džbánu na bočním oltáři nebo v kapli.

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Přímluvná modlitba, setkávání ve Kdyni

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele, nebo ve farní kapli. Za tyto, i jiné přímluvy se můžete spolu s námi modlit každou středu od 15:30 ve farní kapli.

Možnost tiché modlitby před Nejsvětější svátostí nabízí krátká adorace vždy před čtvrteční ranní bohoslužbou ve farní kapli ve Kdyni.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

Křížová cesta z SDM Lisabon

Zajímavosti:

Stalo se

Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišovem se konala v sobotu 22.července 2023

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018
Divadlo Víťi Marčíka

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost