Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb

 

Po

na faře

07:30 hod.

Út

na faře

17:00 hod.

St

Čt

Pa

na faře

17:00 hod.

So Pocinovice

17:00 hod.

Ne

.

 v kostele   

   

 

                   

 10:00 hod.

 

Kdo máte bezlepkovou dietu, můžete při nedělní mši sv. přijímat bezlepkové hostie. Prosím abyste chodili na konci řady a ozvali se, že máte dietu.

Sbírka na varhany z minulé neděle vynesla 6 750,- Kč. Děkujeme!

O adventních nedělích prosím děti, aby si přinášely lucerničky.

V neděli 11. 12. slavíme v 10:00 pouťovou mši, na které nás navštíví i sv. Mikuláš.

V sobotu 17. 12. prosím přijďte v hojném počtu na úklid kostela od 8:00.

Toto léto se konají v Lisabonu Světové dny mládeže (SDM). Pojeď taky! (Přesné datum setkání je 26. 7. – 6. 8. 2023.) Co je to SDM? – To je setkání mladých lidí (16 – 30 let) z celého světa s papežem. Je to také pouť, oslava mládeže, vyjádření univerzální církve a intenzivní okamžik evangelizace pro svět mladých. Cílem setkání je podpořit mladé ve víře, ve společenství. Neboj se a pojeď s námi! Vydej se na cestu. SDM je zážitek na celý život! Příští takové setkání se bude v Evropě konat až za 6 let (a to už budeš starý). Pojede nás z Plzeňské diecéze dost (i biskup Tomáš), nikdo se nemusí bát, že bude sám, odstrčen. Budeme parta. Biskup Tomáš nás chce podpořit ve víře a vytváření společenství co nejvíce, a tudíž nabízí každému účastníkovi, který žije a účastní se života v plzeňské diecézi, finanční příspěvek ve výši 17 000 Kč (celková cena setkání tedy z plných 21 000 Kč spadne na pouhé 4000 Kč). No neber to! Pojeď! Více informací o SDM najdeš na stránkách setkání: www.svetovednymladeze.cz Více o příspěvku plzeňského biskupství zde: http://www.dcmplzen.cz/2022/11/28/sdm-lisabon/

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

SDM Lisabon 2023

V sobotu 15. října se uskuteční pouť Čechů a Slováků z Rumunska v Teplé. V 10:00 začne bohoslužba s katechezí biskupa Tomáše Holuba. Od 15:00 proběhnout loretánské litanie a závěrečné požehnání.

Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost