Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 04.03.-10.03.2024

 

Po

na faře

07:30 hod.

Út

na faře

17:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

na faře

17:00 hod.

So Pocinovice 17:00 hod.
Ne

 v kostele

10:00 hod.

Obrovské poděkování všem, kteří jste pomohli při včerejší brigádě na faře!

V neděli 25. 2. sbírka na Haléř sv. Petra ve Kdyni vynesla 9 991,- Kč. Děkujeme!

V Loučimi bylo obnoveno osvětlení, staré halogenové trubice byly nahrazeny LED nákladem 12 971,- Kč. Díky za příspěvky na tuto opravu!

V postu jsme zváni k modlitbě křížové cesty – soukromě kdykoliv, nabízím i společnou modlitbu:

– Každou neděli ve 13:30 na Tanaberku, 24. 3. v 15:00 vikariátní

– Neděle v 14:30 s možností svátosti smíření: Kdyně 17. 3., Mrákov 3. 3.

Máme záměr vytvořit fotogalerii a elektronickou knihu vzpomínek na naše kostely nebo farnost, více na http://kdyne.cesty.in. Kdo byste měli starší fotografie nebo vzpomínky, prosím přineste je pí. Ludmile Brychové do infocentra, kde fotky oskenuje, nebo o. Karlovi. Předem děkujeme!

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Continue Reading »

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Přímluvná modlitba, setkávání ve Kdyni

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele, nebo ve farní kapli. Za tyto, i jiné přímluvy se můžete spolu s námi modlit každou středu od 15:30 ve farní kapli.

Možnost tiché modlitby před Nejsvětější svátostí nabízí krátká adorace vždy před čtvrteční ranní bohoslužbou ve farní kapli ve Kdyni.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

PŘIHLÁSIT – kapacita zaplněna

Křížová cesta z SDM Lisabon

Zajímavosti:

Stalo se

Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišovem se konala v sobotu 22.července 2023

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018
Divadlo Víťi Marčíka

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost