Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 20.03.-26.03.2023

 

Po

na faře

17:00 hod.

Út

na faře

17:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

Pa

na faře

17:00 hod.

So Pocinovice

na faře Kdyně

17:00 hod.

07:30 hod.

Ne

.

 v kostele   

   

 

                   

 10:00 hod.

 

Kdo máte bezlepkovou dietu, můžete při nedělní mši sv. přijímat bezlepkové hostie. Prosím abyste chodili na konci řady a ozvali se, že máte dietu.

Díky za hojnou účast ve volbách do pastorační farní rady, celkem bylo odevzdáno krásných 37 hlasovacích lístků! Čtyři členové rady vzejdou z přímé volby, další čtyři budou jmenováni. Kompletní složení nové rady bude zveřejněno příští týden. Zde jsou čtyři, kteří měli v přímé volbě nejvíce hlasů: Tomáš Tesárek (27 hlasů), David Horký (20 hlasů), Anna Gondeková (16 hlasů), Marie Kadlecová (15 hlasů).

Na bočním oltáři je umístěný malý džbán s nápisem „Už nemají víno“. Vedle jsou papírky a tužky. V Káni Galilejské řekla Panna Maria zmiňovanou větu Ježíšovi, ten nechal naplnit džbány vodou a proměnil ji ve víno. Můžete na papírek napsat svoje prosby a vhodit je do džbánu s prosbou, aby je Ježíš proměnil. Nikdo tyto prosby nebude číst. Za tyto úmysly se budeme modlit na dalším modlitebním společenství a bude za ně sloužena mše svatá o druhé neděli v měsíci.

Během postní doby se budeme společně modlit křížovou cestu v kostele ve Kdyni v neděle 26. 3. vždy v 14:30. Od 14:00 příležitost ke svátosti smíření. Křížová cesta bude i každou postní neděli v 13:30 na Tanaberku. Samozřejmě se tuto pobožnost zvláště v postní době modleme i soukromě.

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

Live s biskupem Tomášem 20. března, 17. dubna, 20 května, 19, června 2023

SDM Lisabon 2023

V sobotu 15. října se uskuteční pouť Čechů a Slováků z Rumunska v Teplé. V 10:00 začne bohoslužba s katechezí biskupa Tomáše Holuba. Od 15:00 proběhnout loretánské litanie a závěrečné požehnání.

Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost