Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 27.05.-02.06.2024

 

Po

na faře

07:30 hod.

Út

v kostele

18:00 hod.

St

Čt

v kostele

18:00 hod.

na faře

na Tanaberku

07:30 hod.

17:00 hod.

So

Pocinovice

18:00 hod.

.

Ne  kostele

10:00 hod.

Díky za sbírku na provoz diecéze o minulé neděli, vynesla 5120,- Kč.

V neděli 26. 5. se vymění o. Karel s o. Miroslavem, 2. 6. bez změny.

V úterý 28. 5. od 19:00 jste zváni do Loučimi na májovou pobožnost. Bude zde výjimečně v úterý místo obvyklého čtvrtku.

1. sv. přijímání bude 16. 6. Příprava dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání, po středečním náboženství 29. 5.

Ve čtvrtek 30. 5. na slavnost Těla a krve Páně bude mše sv. večer v kostele. V pátek 31. 5. je mše ve Kdyni ráno na faře a večer v 17.00 jste zváni na poslední májovou bohoslužbu na Tanaberk. Poté zde zazní benefiční koncert na podporu opravy střechy Tanaberku. Vystoupí žáci ZUŠ Kdyně.

V pátek 7. 6. 2024 proběhne Noc kostelů:

Kdyně – 17:00 prohlídka kostela sv. Mikuláše pro děti, 18:00 koncert staré hudby – první koncert na nově opravené varhany, vystoupí žáci a přátelé ZUŠ Kdyně pod vedením Marie Frolíkové, zazní průvodní slovo varhanáře, který přiblíží celé restaurování varhan.

Tanaberk – 17:00 otevření kostela, 19:00 večer chval.

V neděli 9. 6. společná bohoslužba mrákovské a kdyňské farnosti na Tanaberku v 10:00. V tento den ostatní mše sv. ve farnosti budou zrušeny.

Pouť do Nových kostelů letos nebude na začátku května, ale 22. 6. začátek v 12:00, mše sv. s biskupy z ČR i D v 16:00. Bude vypraven autobus.

Continue Reading »

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

  • Mše sv. pro děti bude každou druhou neděli v měsíci u nás ve Kdyni, kdy je mše sloužena na úmysly, které jste vložili do džbánu na bočním oltáři nebo v kapli.
  • 22.05.2024 – setkání farní synody na kdyňské faře.
  • 17. – 19. května a také 11. – 13. října 2024 – víkend pro matku s dcerou
  • 31.05.2024 – koncert zuś na Tanaberku
  • 07.06.2024 – od 19h – chvály na Tanaberku
  • neděle 09.06.2024 – mše sv. – společná pro naše farnosti
  • 22.06.2024 Pouť do Nových kostelů
  • Letní tábor v Klatovech
  • 24.08.2024 – koncert na Tanaberku

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Přímluvná modlitba, setkávání ve Kdyni

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele, nebo ve farní kapli. Za tyto, i jiné přímluvy se můžete spolu s námi modlit každou středu od 15:30 ve farní kapli.

Možnost tiché modlitby před Nejsvětější svátostí nabízí krátká adorace vždy před čtvrteční ranní bohoslužbou ve farní kapli ve Kdyni.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

Křížová cesta z SDM Lisabon

Zajímavosti:

Stalo se

Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišovem se konala v sobotu 22.července 2023

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018
Divadlo Víťi Marčíka

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost