Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 02.10.-08.10.2023

 

 

     

Po

na faře

07:30 hod.

Ut

 

 

St

   

Čt

na faře

07:30 hod.

Pa

v kostele

18:00 hod.

So Pocinovice 17:00 hod.
Ne

 v kostele

10:00 hod.

 

Continue Reading »

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

  • Předpokládaný rozvrh náboženství: středa 13:45 Prapořiště, 15:30 fara Kdyně pátek 12:15 Kout na Šumavě Přihlášky dostanou děti na první hodině; náboženství začne od října.
  • Tedy ve středu 4.10.2023 bude zahájeno na faře náboženství. Ve stejném čase (tedy v15:30)proběhne vždy ve farní kapli modlitební společenství, na které jste všichni srdečně zvání.

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

Podzimní vzdělávání pro pomocníky ve farnostech se bude konat 14. října od 9:30 v Plzni na biskupství. Oblát P. Vlastimil Kadlec bude hovořit na téma „Církev jako komunio, farnost jako komunio“. Dříve ohlášená lektorka Anneliese Hechtová bohužel ze zdravotních důvodů nemůže dorazit. Za změnu se omlouváme a věříme, že se avizovaná přednáška „Ježíšova uzdravení“ v následujícím roce uskuteční. Jsou zváni katecheté, pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a další pomocníci ve farnostech.

V sobotu 15. října se uskuteční pouť Čechů a Slováků z Rumunska v Teplé. V 10:00 začne bohoslužba s katechezí biskupa Tomáše Holuba. Od 15:00 proběhnout loretánské litanie a závěrečné požehnání.

Tradiční ples určený pro mládež plzeňské diecéze proběhne v pátek 24. listopadu od 19:00 v KD Jas v Plzni.

Křížová cesta z SDM Lisabon

Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost