Tříkrálové sbírky

Již po 8 let, vždy začátkem ledna, probíhá v našem kdyňském farním obvodě Tříkrálová sbírka České katolické charity. Během těch 8 let naši velcí i malí koledníci vykoledovali neuvěřitelných 1.320.000 Kč. Z této sumy větší část podpořila některé charitativní projekty v našem Plzeňském kraji ( Hospic sv. Lazara v Plzni, Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, Domov pro matku a dítě v Havlovicích, azylový dům pro bezdomovce v Meclově a terénní sociální službu v Domažlicích), menší část pak posloužila na podporu humanitární pomoci do zahraničí ( Ukrajina, Čečensko, Indie, v roce 2005 na pomoc obětem tsunami, apod.). Za tuto velikou službu patří všem dárcům a též naším obětavým koledníkům velký dík. Za těch dlouhých osm let se nejen vykoledovala veliká suma na pomoc potřebným, ale naši koledníci vnesli mnohým opuštěným a smutným opět radost a úsměv do tváří a pokoj do srdcí, která se otevřela pro dobro.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA KDYŇSKÝ FARNÍ OBVOD

ROK         VYBRANÁ ČÁSTKA          POČET SKUPINEK

2001        120.700,–                                    14

2002        117.000,–                                    16

2003        160.000,–                                    32

2004          152.141,–                                     32

2005          207.000,–                                    34

2006        189.000,–                                    40

2007        206.410,–                                     41

2008        169.000,–                                    39

­­­CELKEM     1.321.251,–

Tříkrálová sbírka 2008

Tato stránka má podstránky.