Živý Betlém 2014

Již po sedmé se v předvečer Štědrého dne konal ve Kdyni Živý betlém. Stal se již zajímavou kdyňskou tradicí. Každý rok byl v něčem jiný. Loňská změna místa se obzvláště letos projevila jako velmi dobrá. Nejen, že starobylé budovy římskokatolické fary vytváří krásnou kulisu, ale především téměř 600 diváků by se tento rok na prostor ke kostelu určitě nevešlo. Vysoká účast je velmi povzbudivá především pro 31 dětí – herců, kteří v prosinci pilně nacvičovali, pro zpěváky sboru Radost, ale i pro samotné organizátory. Děkujeme touto cestou všem dětem, paní učitelce Černé, Barhoňové, Buškové a Václavovičové, děkujeme všem za jakoukoli pomoc při přípravě (šití kostýmků, pečení cukroví, přípravu občerstvení, stavění kulis apod.), děkujeme za pohostinné zázemí fary. Jsme vděčni za účast živých zvířátek – oslíků a beránků. Opravdu velké poděkování  patří panu Josefu Polákovi za výborné ozvučení celého prostoru, za jeho ochotu, trpělivost a vzácný čas. Do příštího roku si bereme opět nová poučení (bude potřeba přemístit občerstvení a výdej betlémského světla), ale máme i nové nápady na další dialogy a scénky. Určitě povoláme tři římské vojáky do služby a připíšeme další dvě, tři výraznější role.  A proto, přijďte se za rok zase podívat. Těšíme se na vás J.