Živý betlém 2012

V předvečer Štědrého dne, ne za úplně vánočního počasí, se sešli rodiče s dětmi před kostelem svatého Mikuláše u Živého Betléma. Poděkování patří všem dětem – hercům nebo divákům, které přispěly k vytvoření hezké atmosféry. Díky trochu netradičnímu novému pojetí se zapojila do  betlémského příběhu i celá řada dospělých. Z TESPRY jsme dostali dřevo, z KVARU sololak, z PROZET barvy na kulisy, z DD překrásné ovečky, od MÚ stromky, pan Louda zajistil ozvučení a propagaci,  jiný zase donesl čepičku pro hostinského, zvonce pro pasáčky…. Nemálo hospodyněk doma napeklo cukroví, aby obdarovaly ostatní. Jako každý rok, ani letos nechyběly živé ovečky. Ve skutečnosti  byla  řada pomocníků ještě mnohem delší. Každý přispěchal se svou troškou (darem), jak už to v Betlémě bývá. A tak toto velké množství lidí vytvořilo ve Kdyni o Vánocích skutečný  ŽIVÝ BETLÉM. Výsledek hřál u srdce nejen přímé aktéry, ale i dost velký zástup, který se přišel podívat.