Český varhanní festival – Kdyně

V pátek 5.7. se v rámci  Českého varhanního festivalu 2013 konal v kdyňském kostele sv. Mikuláše koncert, na němž vystoupila světově známá a úspěšná sopranistka Gabriela Eibenová a varhaník, dirigent a hráč na harmonium, Adam Viktora. Společně zde interpretovali hudbu známých i neznámých barokních autorů. Před návštěvou koncertu zřejmě málokdo z nás tušil, jak vzácní hosté si naše kdyňské varhany do svého varhanního turné zahrnuli. Pan Viktora nám hudební zážitek poté umocnil tím, že všem zájemcům varhany – tento složitý a  mistrovský nástroj – blíže představil, vysvětlil způsob hry, ladění a samotnou stavbu nástroje. Zažili jsme opravdu ojedinělou událost, byl nám představen barokní poklad našeho města. Nemnoho z nás ví, že se v našem kostele dochoval v původním stavu velmi cenný nástroj z roku 1763, jedna z nejstarších prací významné tachovské dílny varhanářského rodu Gartnerů. Více z nás už ví, že se kdyňské varhany nacházejí ve velmi špatném až zoufalém stavu, a že by si zasluhovaly opravu. Snad nás návštěva pana Viktory přiměje  alespoň k zamyšlení, co můžeme udělat pro záchranu této vzácné  kdyňské památky jako významné součásti kulturního dědictví naší země. Myslím, že bychom neměli přejít výzvu a doporučení odborníka, který vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává zvukové záznamy pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Práce na restaurování varhan bude sice nákladná, ale čím dříve se začneme zajímat o způsoby financování, tím s nižšími náklady zachováme tento náš významný místní poklad pro naše další generace.