Tříkrálovská olympiáda

Fotogalerie

Letošní poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky se ve farnosti Kdyně odehrálo opět trochu jinak.

Tentokrát se nabízela atmosféra právě započatých zimních olympijských her. A tak vznikla myšlenka

Tříkrálovské olympiády aneb kterak králové s olympijským zlatem do Betléma přišli. Vtipná scénka

o příchodu tří králů na olympiádu vše zahájila, následovalo stejně úsměvné předtančení s ladnými

pohyby gymnastů všech věkových kategorií (vedoucích skupinek z řad farníků) a pak už samotné

soutěže, kde si děti procvičovaly nejen tělo, ale i hlavičky. Krásné nápadité soutěže a úkoly, ale

především úsměv a dobrá nálada byly symboly tohoto odpoledne. Děkujeme panu J. Tipplovi, který

se zasloužil největší měrou o tento program. K soutěžení dokázal strhnout nejen děti, ale i některé

tatínky. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli svou pomocí (příprava rekvizit, občerstvení, odměn,

vedením stanovišť) a z pochmurného nedělního odpoledne vytvořili nezapomenutelné zážitky všem

přítomným dětem i dospělým. Věřím, že se příští rok opět sejdeme se stejným nadšením a radostí.

Ludmila Brychová