TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ NA KDYŇSKU

V sobotu 9. ledna 2016 vyšel od základní školy dlouhý, pestrobarevný průvod. Zpěv koledníků doprovázela hra na housle a trubku. V průvodu šel i kdyňský starosta p. Jan Löffelmann a kdyňský vikář Msgre. P. Kratochvíl.

Na prostranství před muzeem, kde se koledníci shromáždili, P. Kratochvíl přivítal jak koledníky, tak i ostatní obyvatele, kteří se přišli na zahájení sbírky podívat. Promluvil o důležitosti pomáhat potřebným i o tom, jak je důležité přinášet úsměv, radost i vlídné slovo, zvláště osamělým lidem. Nakonec popřál koledníkům, aby všude našli otevřené dveře i lidská srdce.

Ulicemi Kdyně a okolními vesnicemi prošlo 170 králů a královen rozdělených do 57 skupinek. Potěšující je, že někteří noví vedoucí skupinek se sami aktivně přihlašovali.

Koledníci vybrali rekordní sumu 271.769,- Kč, což je o cca 24.000,- Kč více než loni. Velikou zásluhu na tomto výsledku má opět výborná spolupráce s kdyňskou školou. Zvláštní poděkování patří p. učitelce Patkové, která všechny třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala. Mnozí z řad vyučujících se opět zapojili jako vedoucí skupinek.

Kdyňský vikář Msgre. Kratochvíl, hlavní koordinátor sbírky v tomto regionu, vřele děkuje všem, kteří přispěli a podpořili ty, kdo to potřebují. Děkuje samozřejmě i všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj čas i několikahodinovou námahu pro záslužnou věc.

 

Jednotlivá místa přispěla takto:

Kdyně 81.916,- Kč, Kout na Šumavě 47.594,- Kč, Spáňov 6.370,- Kč, Oprechtice 4.090, Kč, Podzámčí 2.679,- Kč, Brnířov 8.282,- Kč, Prapořiště 9.545,- Kč, Hluboká 7.760,- Kč, Úsilov 2.897,- Kč, Nová Ves, Vítovky, Pranty 5.249,- Kč, Mezholezy, Luh 2.939,- Kč, Vílov, Slavíkovice 3.736,- Kč, Němčice 2.875, Kč, Úboč, Všepadly 3.247,- Kč, Loučim 4.443,- Kč, Libkov 4.015,- Kč, Chodská Lhota, Štefle 17.346,- Kč, Pocinovice 16.938,- Kč, Dobříkov, Branišov, Smržovice, Modlín, Nové Chalupy 7.049,- Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek 11.938,- Kč, Starec 3.717,- Kč, Zahořany 7.952,- Kč, Sedlice, Stanětice, Hříchovice 9.192,- Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na tyto konkrétní projekty:

 

SOS Domažlice

Domov sv. Vavřince v Meclově

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa – Domažlice a Meclov

Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice