Mrazivé koledování na Kdyňsku 2017

DSCN8794

Letošní Tříkrálovou sbírku doprovázelo extrémně studené počasí. Přesto v sobotu 7. Ledna v 10,00 hod. vyšel od Základné školy ve Kdyni dlouhý pestrobarevný průvod. V průvodu šel i kdyňský starosta Jan Löffelmann a vikář Msgre Miroslav Kratochvíl.

Na prostranství před muzeem, kde se koledníci shromáždili, P. Kratochvíl přivítal jak koledníky, tak i ostatní obyvatele, kteří se přišli na průvod podívat. Promluvil o důležitosti pomáhat potřebným a přinášet radost i vlídné slovo zvláště osamělým lidem.

I přes silný mráz zazpívali všichni zúčastnění několik koled za doprovodu trubky a houslí.

Letos se do ulic Kdyně a po okolních vesnicích rozběhlo na 170 králů a královen rozdělených do 58 skupinek. Podobně jako loni se někteří vedoucí sami aktivně přihlásili.

Koledníci vybrali celkem 288.294,–Kč, což je o 16.525,– Kč více než loni.

Velikou zásluhu na tomto výsledku má opět výborná spolupráce s kdyňskou školou. Zvláštní poděkování patří p. učitelce Patkové a Buškové, které opět všechny třídy obešly a řadu dětí pro koledování získaly. Mnozí z řad vyučujících se opět zapojili jako vedoucí tříkrálových skupinek.

Organizátoři Tříkrálové sbírky ze srdce děkují všem, kteří přispěli a pomohli potřebným. Děkují samozřejmě i všem obětavým koledníků a jejich vedoucím, kteří v tomto mrazivém počasí věnovali svůj čas i několikahodinovou námahu pro dobrou věc.

Kdyně                                                                                                                                93.987,–

Kout na Šumavě                                                                                                             48.299,–

Spáňov                                                                                                                              7.915,–

Oprechtice                                                                                                                       6.086,–

Podzámčí                                                                                                                          5.021,–

Brnířov                                                                                                                             8.314,–

Prapořiště                                                                                                                        8.435,–

Hluboká                                                                                                                            8.055,–

Úsilov                                                                                                                                3.596,–

N.Ves,Vítovky,Pranty                                                                                                    5.839,–

Mezholezy, Luh                                                                                                               3.250,–

Vílov, Slavíkovice                                                                                                            4.709,–

Němčice                                                                                                                            2.675,–

Úboč, Všepadly                                                                                                                3.708,–

Loučim                                                                                                                               4.700,–

Libkov                                                                                                                                3.530,–

Chodská Lhota, Štefle                                                                                                     18.437,–

Pocinovice                                                                                                                        14.260,–

Dobříkov, Branišov, Smržovice, Modlín, Nové Chalupy, Lomec                              7.421,–

Všeruby, Hájek, Brůdek                                                                                                12.920,–

Starec                                                                                                                                 4.671,–

Zahořany                                                                                                                           8.767,–

Sedlice, Stanětice, Hříchovice                                                                                         8.720,–

                                              

 

Výtěžek sbírky bude použit na tyto konkrétní projekty:

Domov sv. Vavřince v Meclově

Sociální terapeutické dílny sv. Josefa – Domažlice, Meclov

Domov pro matky s dětmi v tísni – Havlovice

Azylový dům Alberta Chmielovského – Domažlice