TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 2015

Když jsem se připravovala na tříkrálovou sbírku, přiznám se, že jsem necítila jen nadšené odhodlání vykonat něco prospěšného, ale i rozpaky z nepřijetí a odmítnutí. Na svoje  obavy jsem  však po prvních návštěvách brzy zapomněla. Čekalo nás krásné přijetí v mnoha rodinách a děkuji jim za to. Mnohem snadněji pak překonáte lítost nad vlnící se záclonou v okně a zavřenými dveřmi. Nejde o lítost z nižšího finančního přínosu, ale z nepochopení pravé hodnoty tříkrálové sbírky.

Mám-li psát o nejhezčím zážitku toho dne, pak jeden okamžik mám stále před sebou. V našem přiděleném úseku stál i penzion důchodců. Stále jsem váhala, mám-li zvonit u dveří starých lidí a vybírat na Dům pokojného stáří v Klatovech. Nebude to ode mne troufalost? A přesto zvítězil pocit, že právě tento dům nemám vynechat.

V přízemí nám otevřela paní, která velmi těžko mluvila. Stěží jsem pochopila, že je po třech mrtvicích, a že se omlouvá za špatnou výslovnost. Začali jsme hrát a zpívat. Po chvíli se přidala k nám. Měla krásný hlas. A když naše koleda skončila, ona zpívala dál sloky, které se na Tři krále zpívali dříve.V písni jsme rozuměli každému jejímu slovu. Držela mi za ruku, z jejích očí vyzařovala radost, v mých bylo dojetí. I kluci si překvapením zapomněli zavřít pusy.

Když jsme pak přecházeli do druhé ulice, ozývaly se za mnou pokusy mých koledníků zazpívat přidávané sloky staré písně.

Děkuji této paní, která nám dala víc než příspěvek do kasičky. Děkuji všem lidem za otevřená srdce.

K + M + B

Tříkrálové koledování na Kdyňsku

Je sobota 3. ledna a od kdyňské školy vychází pestrobarevný průvod více jak 100 tříkrálových
koledníků. Za veselého cinkání, zvonění a zpěvu prochází ulicemi na náměstí, kde jej na prostranství
před muzeem vítá kdyňský vikář Msgre. P. Kratochvíl spolu se starostou města Janem Löffelmannem
a generálním vikářem plzeňské diecéze  Msgrem. P. Josefem Žákem. Ten je mile překvapen a jeho
první slova jsou: „Tolik koledníků jsem ještě pohromadě neviděl.“ A dále pokračuje: „Mnohdy ne
vlastní vinou se někteří kolem nás dostanou do těžké životní situace a vy jim, milí koledníčkové, touto
vaší službou můžete pomoci. Všude, kam přijdete, přinášejte lidem radost, úsměv a oni svým štědrým
darem zase pomohou udělat radost těm, co to potřebují.“
Na závěr P. Kratochvíl koledníkům za jejich službu a ochotným dárcům za štědrý příspěvek
poděkoval a oznámil, na co letošní sbírka bude konkrétně použita:

1. Rozšíření a vybavení třídy v ZŠ Kout na Šumavě pro děti, které vyžadují zvláštní péči.
2. Domov sv. Vavřince a dílny sv. Josefa v Meclově pro klienty s chráněným bydlením.
3. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.
4. Podpora činnosti Azylového domu Domažlice

A nyní to nejdůležitější. Koledníci vybrali při letošní tříkrálové sbírce na Kdyňsku úctyhodnou sumu
Kč 247.857,-.

Ulicemi Kdyně a okolními vesnicemi prošlo více než 160 králů a královen rozdělených do
56 skupin.

„ Velikou zásluhu na tomto výsledku má výborná spolupráce s kdyňskou školou. Zvláštní díl patří
opět paní učitelce Strnadové, která všechny třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala. A mnozí
z řad vyučujících se zapojili jako vedoucí tříkrálových skupinek,“ řekl za Kdyňskou farnost Vojtěch Hána.

Kdyňský vikář Msgre. Kratochvíl, hlavní koordinátor sbírky tohoto regionu, vřele děkuje všem
ochotným lidem, kteří svým příspěvkem podpořili ty, kteří to potřebují. Poděkování patří samozřejmě
i všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří svůj čas a mnohdy i tělesnou námahu spojenou
s několikahodinovým koledováním věnovali pro dobrou věc.

Jednotlivá místa přispěla takto:

Kdyně Kč 78.526,-, Kout na Šumavě Kč 43.714,-, Spáňov Kč 5.661,-, Oprechtice Kč 5.621,-, Podzámčí
Kč 2.300,-, Brnířov  Kč 5.897,-, Prapořiště  Kč 8.644,-, Hluboká Kč 7.144,-, Úsilov Kč 2.813,-, Nová Ves,
Vítovky, Pranty Kč 5.092,-, Mezholezy, Luh Kč 3.369,-, Vílov, Slavíkovice Kč 4.631, Němčice Kč 2.965,-,
Úboč, Všepadly Kč 2.500,-, Loučim Kč 3.780,-, Libkov Kč 3.357,-, Chodská Lhota, Štefle Kč 16.221,-,
Pocinovice Kč 12.923,-, Dobříkov, Branišov, Smržovice, Nové Chalupy, Modlín Kč 5.733,-, Všeruby,
Hájek, Brůdek Kč 10.983,-, Starec Kč 2.970,-, Zahořany Kč 6.512,-, Sedlice, Stanětice, Hříchovice Kč 6.500,-.

Za farnost Kdyně Marie Hánová