Tříkrálová sbírka 2014

Třináctý ročník Tříkrálové sbírky ve Kdyni byl opět úspěšný. I když
u každé sbírky jde především o plné kasičky a vybranou částku, tak
v této akci vidím mnohem hlubší význam. Každý rok se stejnými
dětmi obcházím stejné ulice, celodenní putování od jedněch dveří
k druhým, zpěv, žádný řádný oběd… ale věřte, že se na ten den
vždycky těším. S mnohými se potkávám možná právě jen při sbírce.
Mám příležitost popřát všem k novému roku, ale i pozorovat, jak
se mladí jeden rok do bytu přistěhují, příští návštěvu stojí u bytu
kočárek a za pár let už jejich děti chodí do školy. Hodnotíme rok,
pro koho byla 13-ka na konci letopočtu šťastná a u koho svojí
pověst nešťastného čísla potvrdila. S babičkami prožívám starosti
s nemocemi, raduji se z uzdravení, společně vzpomínáme, ale
nacházím i dveře už s jinou jmenovkou. Největší radost zažívám, když
se dveře zaplní celou rodinou a společně zpíváme. Za tu dobu vznikla
mezi námi krásná přátelství.
Je i spousta dveří, které se nikdy neotevřely. Letos jsem poprvé
zvonila u vchodu v nově postaveném domě. Otevřel mladý muž,
který nám se zjevně dopředu připravenou omluvou a s jistou dávkou
hrdosti sdělil, že on je nevěřící, takže nebude přispívat. Ale následoval
i dotaz, na co tahle sbírka vůbec je. V duchu jsem děkovala, že
nám ještě nedošly letáky s rozpisem, kam peníze ze sbírky putují
a snažila se mladému muži vysvětlit, že tahle sbírka je možná
právě pro nevěřící. Vždyť málokterá opuštěná maminka s dítětem
(projekt Domov pro matku a opuštěné děti v Havlovicích) či člověk
bez domova (Azylový dům v Domažlicích- další z mnoha projektů
podporovaných Charitou)… pochází z věřící rodiny.
Dveře se zavřely a já jsem se nestačila podivovat rozhovoru mých
třech královen, mně doposud neznámých 14- letých slečen, které
mi tento rok přidělila na sbírku základní škola (původní skupinka
dosáhla věku vysokoškoláků, a tak mi poprvé „moje děti“ opustily
pro svoji zaneprázdněnost). Dívky nechodí do kostela, dobrovolně
se přihlásily na Tříkrálovou sbírku ve škole, kde proběhla anketa
s dotazem, kdo by se chtěl do akce zapojit. „Jejda, to je legrační, pán
je nevěřící… vždyť my taky nejsme věřící…ale já vlastně ani nevím,
co jsem…přece ten, kdo věří v dobro, v to, že je správné pomáhat
druhým lidem v nouzi, je vlastně taky věřící… My třeba tady s Karin
hrozně rádi prodáváme kytičky na ligu proti rakovině.“ obrátila se
Pavla na druhou dívku. „ Já bych chtěla někdy pracovat pro Unicef, je
mi hrozně líto těch dětí, které ukazují v televizi. Baví mě cizí jazyky,
ty bych určitě potřebovala… a jakou školu bych vůbec měla na to
studovat?“ přidala se třetí, Hanka, s dotazem. Povídaly jsme si dál,
a já si mezitím uvědomovala, jak vnitřně bohaté královny dnes
doprovázím. Už jsem se pak jen pousmála, když každé další zavřené
dveře, za kterými byly známky přítomnosti majitelů, mezi sebou holky
okomentovaly „Hm, asi nějací nevěřící…“a mrkly na sebe.
A tak musím říct, že Hanka, Pavlínka, Karin a flétnistka Verunka mi
udělaly letos velkou radost. Mladí lidé, v kterých není lhostejnost.
Naopak vděčnost, že ony se mají dobře a cítí potřebu pomoci
druhým.
Velký dík patří i celé místní škole, především paní učitelce Anně
Strnadové, ale i panu řediteli Pavlu Koptovi za podporu této akce. Ve
Kdyni bylo díky ZŠ na sbírku připraveno celkem 55 skupinek, tj. 160
dětí a to se ještě první a druhá třída musela odmítat. Nevím o jiném
místě, kde by také měli tento nadbytek zájemců. Díky všem učitelům
za to, že našim dětem nepředávají jen důležité vědomosti, ale starají
se i o jejich vnímavé srdce. Díky všem rodičům těchto dětí. Díky všem,
kdo přispěli.

Ludmila Brychová

 

Zájem o Tříkrálovou sbírku stále stoupá

Letošní charitativní tříkrálová sbírka na Kdyňsku skončila. Od pátku3. do pondělí
7. Ledna se vydalo do ulic Kdyně i po okolních vesnicích více jak 160 králů a
královen, kteří se svými vedoucími nasbírali do zapečetěných pokladniček
úctyhodnou sumu 234.871,–Kč.
Kromě ostřílených kozáků, kteří koledovali již po čtrnácté, se v zahajovacím
tříkrálovém průvodu v sobotu 4. ledna ve Kdyni objevilo i mnoho nových
natěšených koledníků. Velikou zásluhu má na tom velice dobrá spolupráce
s kdyňskou školou. Zvláštní dík patří paní učitelce Strnadové, která všechny
třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala. Žáci ve výtvarném kroužku
vyrobili nové koruny. A mnozí z řad vyučujících se zapojili jako vedoucí
tříkrálových skupinek. Kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl, hlavní koordinátor
sbírky tohoto regionu, děkuje všem ochotným lidem, kteří svým příspěvkem
podpořili ty, kteří to potřebují.
Konkrétně: Domov sv. Vavřince a Dílny sv. Josefa v Meclově – pro klienty
s chráněným bydlením, Domov sv. Zdislavy pro matky a děti v tísni
v Havlovicích, Azylový dům a sociálně terapeutické dílny v Domažlicích. Velký
dík patří všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří svůj čas a mnohdy
i tělesnou námahou spojenou s několikahodinovým koledováním věnovali pro
dobrou věc.

Částka vybraná v jednotlivých obcích:
Kdyně 72530,–Kč, Kout na Š. 42573,–Kč, Spáňov 6246,–Kč, Oprechtice 5153,-
-Kč, Podzámčí 3281,–Kč, Brnířov 5261,–Kč, Prapořiště 7469,–Kč, Hluboká
6348,–Kč, Úsilov 3320,–Kč, Nová Ves a Vítovky 4800,–Kč, Mezholezy a Luh
2703,–Kč, Vílov a Slavíkovice 2765,–Kč, Němčice 3194,–Kč, Úboč a Všepadly
3031,–Kč, Loučim 3641,– Kč, Libkov 2380,–Kč, Chodská Lhota a Štefle 16083,-
-Kč, Pocinovice 12422,–Kč, Dobříkov, Branišov, Smržovice a Nové Chalupy
4787,–Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek 11288,– Kč, Starec 3712,–Kč, Zahořany
5798,–Kč, Sedlice, Stanětice, Hříchovice 6086,–Kč.

Za farnost Kdyně Vojtěch Hána