Na Kdyňsku byli opět štědří
Je to neuvěřitelné, ale letos již po třinácté proběhla tříkrálová sbírka. V sobotu 5. ledna přišli koledníci slavnostním průvodem před kdyňskou radnici. Zahájení sbírky a požehnání koledníkům panem biskupem se letos konalo poprvé i za účasti starostů jednotlivých obcí. Do ulic Kdyně a do okolních vesnic vyrazilo 51 skupinek obětavých koledníků. I přes občasný déšť nashromáždili do zapečetěných pokladniček úctyhodnou sumu 217 988,–Kč.
Ve Kdyni a Podzámčí vybrali králové při sbírce 69 433,–Kč, v Koutě 42 422,–Kč, ve Spáňově 6 785,–Kč, v Oprechticích 5 287,–Kč, v Prapořišti 6 118,– Kč.
V ostatních vsích Kdyňska: Brnířov 6 109,–Kč, Hluboká 5 737,–Kč, Nová Ves a Vítovky 4 361,–Kč, Mezholezy a Luh 2 281,–Kč, Úsilov 2 376,–Kč, Vílov a Slavíkovice 2 513,–Kč, Němčice 2 227,–Kč, Úboč a Všepadly 3 372,–Kč, Chodská Lhota a Štefle 14 866,–Kč, Loučim 3 175,–Kč,–, Libkov 2 813,–Kč, Pocinovice 9 700,–Kč, Dobrříkov, Branošov, Smržovice a Nové Chalupy 4 742,–Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek 8 503,–Kč, Starec 3 148,– Kč, Zahořany 5 163,–Kč, Sedlice, Stanětice a Hříchovice 5742,–Kč, Podzámčí 1 115,–Kč.
Kdyňský vikář, p. Miroslav Kratochvíl, hlavní koordinátor tohoto regionu děkuje všem ochotným lidem, kteří podpořili svým darem ty, kteří to potřebují.
Konkrétně: -Domov sv. Vavřince a dílny sv. Josefa Meclov – pro klienty s chráněným bydlením
-Domov sv. Zdislavy pro matky a děti v tísni v Havlovicích
-Azylový dům v Domažlicích
Velký dík patří všem nesmírně obětavým koledníkům, jejich vedoucím, zvláště panu Vojtěchovi Hánovi, Anně Váchalové z Kouta na Šumavě a též paní učitelce Anně Strnadové, která v Kdyňské škole řadu dětí pro tříkrálové koledování získala.