Tridenstská mše svatá nad Branišovem

Mše svatá k výročí posvěcení se konala v neděli 22. července odpoledne u nové
kapličky nad Branišovem. Tato kaple byla vysvěcena 24.7.2010 a od té doby se zde
každý rok v tento čas scházejí poutníci. Kaple je zasvěcena bl. Karlu I. –
císaři rakouskému a českému králi, který nastoupil na trůn uprostřed I.světové
války, v listopadu 1916. Marně se pokoušel uzavřít mír a zachránit monarchii. Na
sklonku svého života byl převezen na ostrov Madeira uprostřed Anlantského
oceánu, kde umírá mladý, 1.4.1922, na zápal plic. Papež Jan Pavel II. ho 3.
října 2004 zařadil do seznamu blahoslavených.
Mše svatá při této příležitosti je vždy sloužena v tradičním římském ritu ( tzv.
tridentská mše svatá). Je to název formy mše svaté sloužené podle misálů
vydaných od roku 1570 do roku 1962. Tridentská mše svatá je sloužena výhradně v
latinském jazyce – jedná se o znamení jednoty Církve a znamená to, že i když ve
světě mluvíme mnoha jazyky, ve svatyni je jen jedna řeč. Tuto mši svatou soužil
kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl a všechny zpěváky doprovázela na varhany
paní Milada Nejdlová. Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou
„Zachovej nám hospodine“ (melodie této hymny je totožná se současnou hymnou
Německa). Zpestřením pro všechny přítomné byla účast čtyř vojáků – ostrostřelců
ze Stříbra, kteří po ukončení mše svaté vypálili dvakrát čestnou salvu. Pan
vikář též pozval všechny zúčastněné na další pouť, která se bude konat na tomto
místě v neděli po 21. říjnu (což je den sňatku císaře Karla I. s princeznou
Zitou de Bourbon – Parma).
Na úplný závěr bylo pro všechny připraveno malé pohoštění, každý mohl nahlédnout
do vnitřku kaple, která je nádherně vymalovaná a vyzdobená a poté se již
poutníci rozcházeli do svých domovů nebo někteří ještě zašli na posezení do
hospůdky v Dobříkově.
Pokud pojedete někdy okolo, neváhejte, udělejte si čas a jděte se na kapličku
podívat.