Svatováclavská pouť v Chodské Lhotě

—————————————————-

Jedna ze svatováclavských poutí, které se poslední zářijový víkend v našem vikariátu konaly, byla také ta v Chodské Lhotě. Dopolední mši svatou sloužil kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl. Bohoslužby se zúčastnili věřící jak z Chodské Lhoty, tak ze všech okolních obcí. Ve svém kázání připomněl pan vikář důležitou roli babičky svaté Ludmily při výchově svého vnuka svatého Václava a také hovořil o jeho moudrosti, dobrotě a umění vládnout.

Mše svatá v kapli v Chodské Lhotě se koná vždy jedenkrát za rok právě o pouti na svátek svatého Václava.

Martina Matějková