Živý růženec Kdyně

V roce 1985 jsem převzala evidenci členů Bratrstva Živého růžence od paní Eksteinové z Hluboké. Bratrstvo ŽR existovalo ve Kdyni od nepaměti. Evidenci zpočátku psal ručně (včetně rozpisů jednotlivých tajemství pro každého člena na rok) a osobně předával tajemství členům manžel paní Eksteinové. Pamětníci ho znali jako poštovního doručovatele. Když k stáru ztrácel zrak, obrátila se na mne jeho manželka o pomoc a nějakou dobu jsme to dělaly spolu. Po smrti své ženy dožil pan Ekstein, tento tichý a obětavý člověk, svůj nelehký život na kdyňské faře v péči P. Kratochvíla a jeho maminky.

Členové Bratrstva nebyli pouze kdyňští farníci. Od začátku se tajemství posílala každoročně do Ostravy, do Prahy, do Švihova, později i do Klatov. Nejvzdálenější členkou ŽR naší farnosti byla moje neteř Jolana Albrechtová , která k nám jezdila 2-3xdo roka z Freiburgu. Každoročně před Vánocemi mi pomáhala rozepisovat tajemství jednotlivým členůma pokládala si za čest, že se může modlit s kdyňskou farností. Po své tragické smrti před dvěma lety byla na žádost její dcery i jejích rodičů pochována na kdyňském hřbitově, kam tak ráda chodívala se svou, tehdy ještě malou dcerkou „dívat se na mrtvé lidi.“

V roce 1998 bylo Bratrstvo omlazeno 15 novými členy z řad našich mladých, kteří se chtěli takto zapojit do života naší farnosti. Většina z nich vytrvala do dnes, přestože někteří studují v Plzni, v Praze, či v Hradci Králové.

Členové Bratrstva se denně modlí 1 desátek určeného tajemství po celý měsíc, pak přejdou na další desátek a na další růženec až do konce roku. Nejméně 1x za měsíc je za členy ŽR sloužena mše svatá, na kterou přispívají 1x do roka po obdržení tajemství. Desátek se mohou modlit na jakýkoli úmysl. Jde hlavně o to, aby se všichni členové určená tajemství denně modlili tak, aby se celá farnost pomodlila 5 růženců tkz. velkých, tj. radostný, bolestný a slavný.

K dnešnímu dni se Bratrstvo rozrostlo na 75 členů = 5 růží ( 1 velký růženec = 1 růže).

Pokud by se někdo další chtěl zapojit do tohoto modlitebního řetězu, může se u mne přihlásit.

H. Lachmanová

tel. 379 422 567