V sobotu 29.června 2013 jsme v naší farnosti slavili:

Ve 14 hodin posvětil  vikář P.Kratochvíl nový kříž u samoty Hamlička nedaleko obce Prapořiště.

Kříž obnovili dva obětaví muži na místě, kde před dávnými léty stávala u studánky dřevěná kaple a kříž. Po roce 1921 sem chodili procesím němečtí obyvatelé obce Prapořiště na svátek sv.Jana Nepomuckého. Po druhé světové válce toto místo zpustlo a upadlo v zapomnění. Nyní je zde opět krásný kříž vybízející k zastavení a zamyšlení se nad smyslem života … P.vikář v promluvě uvedl, že náš národ na tom ještě není tak špatně, když se najdou obětaví lidé, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pracují na zvelebování svého okolí.

V 15.00 hodin jsme slavili v kostele sv.Anny na Tanaberku 30 let kněžství  a 25 let působení ve farnosti  našeho otce vikáře P.Kratochvíla

M.F.