Putováni za modlitbou do Bavorska
——————————


Jak je tomu již zvykem, tak i letos, uspořádala Kdyňská farnost 1. května pouť k
Panně Marii Loučimské do Bavorského městečka Neukirchen b. Hl. Blut. Téměř 300
věřících, kteří přijeli z různých koutů Domažlicka i Klatovska, vítal u vchodu
do kostela tamní farář Georg Engelmeier. Barokní kostel obsadili poutníci do
posledního místečka.

Dopolední program začal v 9.30 hod modlitbou Růžence, poté následovala od 10 hod
mše svatá, které se zúčastnilo 9 kněží z domažlického i klatovského viariátu.
Hlavním celebrantem letošní pouti byl kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl, který v
úvodu mše svaté pozdravil všechny přítomné poutníky a kněze. Především uvítal
Msgre. Vladislava Sysla, který právě oslavil své životní jubileum, 90.
narozeniny. Právě on byl zakladatelem této pouti do Nových Kostelů. U
příležitosti těchto jeho kulatin sloužil o den dříve, tedy 30. dubna, spolu s
ním biskup František Radkovský děkovnou mši svatou v kostele v Klatovech.

Vikář Mir. Kratochvíl vzpomněl také na kněze a farníky, kteří už nejsou mezi
námi a tuto poť navštěvovali. Řekl, že je rád, že mezi věřícími vidí i mladou
nastupující generaci a že poutníků neubývá.

Mezi hosty na této bohoslužbě byl také bývalý novokostelecký starosta pan Egid
Hofmann a také současný starosta pan Josef Berlinger, oba s manželkou. Před
koncem pozval pan vikář všechny přítomné na další pouť, už dvacátoučtvrtou,
která se bude konat opět za rok 1. května ve stejný čas.

V závěru bohoslužby věřící spolu s kněžími zazpívali Loretánské litanie a potom
se v průvodu a za zpěvu písně „Vroucně vzýván budiž Jene svatý“ odebrali ke
kapli svatého Jana Nepomuckého, českého patrona, kde se ještě krátce pomodlili.

Většina věřících přijela autem, z Mrákova přijel jako každý rok autobus, někteří
si vyjeli na kole a ti praví poutníci, kterých bylo asi padesát, došli pěšky.

Celý den bylo krásné počasí, svítilo sluníčko a poutníci se mohli rozjíždět do
svých domovů na sváteční májový oběd.

Matějkovi, Loučim