První svaté přijímání na Tannaberku
——————————


V neděli 10. června se konala v kostele sv. Anny na Tannaberku velká slavnost. Osm dětí (4 děvčata a 4 chlapci) z Kdyňské farnosti zde přistoupilo k prvnímu svatému přijímání a přijalo tak poprvé svátost oltářní. Stalo se tak na Svátek Těla a krve Páně (Boží Tělo). K přijetí této svátosti je připravoval kdyňský pan vikář Miroslav Kratochvíl, který také sloužil tuto mši svatou. Navzdory deštivému počasí si tento slavnostní okamžik nenechala ujít velká část věřících. Velký dík patří panu vikáři Miroslavu Kratochvílovi, který se dětem osm týdnů intenzivně věnoval, panu Jaromíru Tipplovi, který učí děti celý rok náboženství a také všem hudebníkům a zpěvákům, kteří celý obřad obohatili svým krásným zpěvem a hrou na nástroje.
Ještě jednou děkujeme všem.
Matějkovi, Loučim