Poutní mše svatá u Dobré vody

Hlavní poutní mše svatá u Dobré Vody u Pocinovic se konala v neděli 16. září od 11 hodin dopoledne. Je to poutní místo, jemuž vévodí kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné a v její blízkosti stojí menší kaplička se stálým pramínkem vody. Této nedělní slavnosti se zúčastnilo již tradičně velké množství věřících či pouze přihlížejících poutníků, kteří zaplnili celé prostranství okolo kaple. Je to pouť, která je každoročně vyhledávána lidmi z celého okolí Domažlicka i Klatovska.

Hlavním celebrantem této poutní mše svaté byl českobudějovický světící biskup P. Pavel Posád, kterého v úvodu velmi vřele přivítal kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl. Ten prozradil poutníkům, že přítomného biskupa zná už třicettři let a že se s ním poprvé setkal na pouti v Žarošicích. V přímluvách také nezapomněli vzpomenout na zdejšího kněze, dnes již devadesátiletého Msgre. Vladislava Sysla, který se této bohoslužby každý rok zúčastňoval, letos však ze zdravotních důvodů nemohl přijít.

Tak jako každý rok přijel i autobus německých poutníků z bavorského městečka Schwarzach, které je partnerských městem Pocinovic. Spolu s nimi se mše svaté zúčastnil i  starosta Schwarzachu  – pan Alois Böhm s manželkou, který při bohoslužbě přečetl druhé čtení v německém jazyce.

Ke zpěvu poutníků hrála dechová hudba. Bohoslužbu zakončil biskup Pavel Posád závěrečným požehnáním.

Příští pouť se bude konat na tomto místě opět za rok v neděli po 15. září ve stejný čas.