Na Tanaberku dostali poutníci novokněžské požehnání

————————————————————————–

 

Na Tanaberku se o uplynulé neděli 28.července v kostele zasvěcené svaté Anně konala slavná poutní mše svatá. Hlavním celebrantem této mše svaté byl kdyňský pan vikář Miroslav Kratochvíl. Ve svém kázání promluvil o nelehkém životě sv.Jáchyma a sv.Anny, rodičů Panny Marie, a zdůraznil, že i když se stali rodiči až ve stáří, jsou příkladem všem dnešním mladým rodinám a mají nám stále co říci. Dále hovořil o důležitosti modlitby a o správnosti výchovy dětí v současných rodinách.

Hostem při této bohoslužbě byl také novokněz Ivan Pavlíček, který působí v sousedním vikariátu v Klatovech. Po ukončení bohoslužby, kdy věřící zazpívali píseň „Já jsem si vyvolil za ochranu“, udělil právě zmíněný novokněz všem přítomným poutníkům novokněžské požehnání.

Účast na mši svaté byla jako každoročně hojná. Po skončení mše svaté vyhrávala v přírodním areálu Tannaberku pro všechny návštěvníky dechová hudba Horalka.

Matějková J.