Pouť do Neukirchen b. H. Blut

Již po 22.té se věřící z různých koutů Domažlicka a Klatovska sešli v sobotu 7.
května v barokním poutním kostele v bavorských Nových Kostelích (Neukirchen b.
Heiligen Blut), aby zde uctili a pomodlili se k Loučimské Panně Marii a
zúčastnili se modlitby růžence, slavnostní mše svaté a následně mariánské
pobožnosti. Tamní kostel obsadili do posledního
místečka.
Na úvod pozdravil vikář Miroslav Kratochvíl poutníky a zároveň přivítal Msgre.
Vladislava Sysla, který se velkou měrou zasloužil o znovuobnovení této poutě po
pádu železné opony. Poté se ujal slova páter Pavel Žák, který v německém jazyce
pozdravil přítomného starostu Nových Kostelů pana Josefa Berlingera a faráře
Georga Engelmeiera. Poté už pokračovala mše svatá. V promluvě vzpomněl P. Žák,
že v roce 2020 tomu bude 600 let, co toto poutní místo bylo založeno a od té
doby sem přicházejí poutníci, aby zde prosili Pannu Marii o ochranu a přímluvu.V
závěru mše svaté poděkoval vikář M. Kratochvíl věřícím, že se sešli v tak hojném
počtu a že nemá obavu o pokračování tradice této pouti, protože i když už
nemohou přijít někteří staří, kteří se této poutě dříve zúčastňovali, nastupuje
nová mladá generace, která tuto tradici ponese dále.
Většina poutníků přijela autem, z Mrákova- jak je tomu již zvykem – byl
vypraven autobus. Někteří mladí dojeli na kole a skupinka cca 20 poutníků přišla
pěšky. Po skončení mše svaté následovala krátká májová pobožnost se zpěvem
Litanií. Poté se věřící odebrali průvodem ke kapli Sv. Jana Nepomuckého, českého
patrona, kde se ještě krátce pomodlili a zazpívali a potom již všichni odjížděli
do svých domovů.

Matějkovi, Loučim