Pěší putování do bavorských Nových Kostelů

————————————————————

 

Putování do bavorských Nových Kostelů, které uspořádala Jednota Orel na památku přenosu sošky Panny Marie z Loučimi do Nových Kostelů, se konalo v sobotu 10. listopadu.

Tato soška byla odnesena loučimskými ženami za husitských válek LP 1419 v předvečer svátku sv. Martina a byla ukryta v bavorských hvozdech. Nikdo však nepomyslel, že soška, kterou odnášejí, se do Loučimi již nikdy nevrátí. Na tomto místě byl později postaven kostel a vzniklo tak poutní místo Nové Kostely u Svaté Krve.

Začátek našeho putování byl v obci Fleky, kde jsme se sešli v 8 hodin ráno a odtud jsme vyrazili směrem Bavorsko, přesněji na Jägershog – Buchberg – Neukirchen. Cesta tam je dlouhá asi 7 km. Šlo nás celkem 37 poutníků včetně dětí. (Z Loučimi nás šlo deset a ostatní byli ze Kdyně a z okolí). Asi 2 km před koncem pouti, na kopci nad Neukirchenem, jsme si udělali krátkou přestávku na občerstvení a svačinu. Tam nám také přišel naproti náš pan vikář P. Miroslav Kratochvíl, který do Nových Kostelů přijel autem. Odtud jsme již pěkně v procesí a za zpěvu písně  „Chválu vzdejme“ scházeli z kopce k tamnímu hřbitovu a do kostela. Tam jsme se společně pomodlili, zazpívali Loretánské Litanie, nezapomněli jsme se na památku vyfotit a úplně nakonec jsme zazpívali písničku „Madona“, která se krásně rozléhala celým koslelem. Někteří se vrátili domů autem, ostatní čekala ještě zpáteční pěší cesta na Fleky.

Tento den bylo hezké počasí, také trochu vysvitlo sluníčko. Domů jsme se ve zdraví vrátili a zůstaly nám vzpomínky a zážitky na pěknou procházku a krásně prožitý podzimní den.

Martina

Fotogalerie