Nová kaple sv.Václava byla vysvěcena u Smržovic

===============================================

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Velkou událostí v kdyňské farnosti o poslední prázdninové neděli 1. září bylo požehnání nové kaple zasvěcené patronu české země, svatému Václavu, která je postavena na stráni nad obcí Smržovice. Stavitelem této kaple je pan Václav Mráz z čp. 27, po chalupě U Václavů. Tento slavnostní okamžik si nenechala ujít asi stovka věřících.

Písní „V zemi věrných Čechů“ začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl. V úvodu pozdravil všechny poutníky a řekl? “ Je to moc vzácná příležitost, nebývá  to tak často, abychom světili takovéto objekty. Já mohu jen dodat, Bohu díky za tuto kapličku a také díky tomu, kdo ji vlastníma rukama a s láskou postavil.“ A proč byla tato kaple zbudována si může každý kolemjdoucí přečíst na pamětním štítku nad zdobenými vchodovými dveřmi, kde stojí nápis: „Postaveno L.P. 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji.“ A opravdu výhled od kaple je nádherný na všechny světové strany, především na rozlehlé kopce Šumavy.

Součástí mše svaté byl také křest nemladšího Václava Mráze, potomka z tohoto rodu a také stavitelova vnuka. Všichni byli oblečeni do krásných chodských krojů.

V kázání řekl pan vikář také to, že takových staveb není nikdy dost, že na Šumavě i v našem okolí je spousta nádherných míst, kde by takovéto stavby mohly stát. Vysvětlil také, že posvětit nebo požehnat takovou stavbu, znamená vyjmout ji z běžného užívání a zasvětit ji Bohu.

Před závěrečným požehnáním promluvil také kronikář zdejší obce, pan Václav Mráz. Vřele poděkoval stavebníkovi této kaple a řekl, že Mrázové představují ve Smržovicích asi čtvrtinu obyvatel a žijí v osmi staveních. Dodal, že stavebník to neměl od samého počátku stavby jednoduché, musel vyřídit veškerá vyjádření k povolení této stavby a výsledek byl, že stavba nebyla povolena jako kaple, ale jako místo relaxace a trvalého odpočinku. A zdůraznil, že je ale důležité, že kaple opravdu stojí. A svoji řeč zakončil slovy z písně: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.“

Slavnostní bohoslužbu zakončili věřící za zpěvu staré české duchovní písně „Svatý Václave, vévodo české země“. A úplně na závěr, na přání pana Václava Mráze, zazpívali všichni přítomní známou píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, jejíž melodie a text se v tento slavnostní okamžik krásně nesl a rozléhal v tomto slunném dni krajinou.

Martina Matějková

Fotogalerie: Vysvěcení kapličky ve Smržovicích – Zdeněk Huspek

Nad Smržovicemi vysvětili novou kapličku (Domažlický deník – Zdeněk Huspek)

Fotogalerie: Vysvěcení kapličky ve Smržovicích – František Štván

Fotogalerie – Martina Matějková:

Nebyly nalezeny žádné obrázky