Návštěva pana biskupa

V rámci vizitace farností, které nyní probíhají v naší diecézi, přijela o 2.neděli postní, tedy 24.února, do naší kdyňské farnosti vzácná a velmi milá návštěva. Navštívil nás biskup  plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. Spolu s naším kdyňský vikářem P. Miroslavem Kratochvílem sloužil pan biskup F. Radkovský mši svatou nejprve ve Kdyni a poté  v Loučimi. Jeho povzbudivým slovům naslouchalo v Loučimi asi 70 věřících, mezi nimi byl i pan Egid Hofmann z bavorského Neukirchen b. Hl. Blut s manželkou.

Po mši svaté si ještě chvíli povídal s loučimskými farníky a odpoledne se setkal ještě s farníky ve farním sále ve Kdyni, kde hovořil o dění v plzeňské diecézi, o připravovaných akcích a odpovídal také na dotazy posluchačů.

Bylo to pro všechny moc milé setkání a budeme se těšit na další, třeba při diecézní pouti 8. května do Kladrub, kam také pan biskup všechny přítomné pozval.