Mše svatá na Branišově

V sobotu 23.července L.P. 2011 se konala u nové kaple nad Branišovem mše svatá. Kaple je zasvěcena bl.Karlu I. – císaři rakouskému a českému králi, který byl prohlášen za blahoslaveného 3. října 2004 papežem Janem Pavlem II. Mši svatou, které se zúčastnilo asi 80 věřících, či pouze přihlížejících, sloužil kdyňský vikář P. Miroslav Klatochvíl. Zpestřením byla účast tří vojáků v dobových uniformách rakousko-uherské armády, kteří před začátkem mše vypálili čestnou salvu. Mše byla zakončena rakousko-uherskou hymnou „Zachovej nám Hospodine“. Pro informaci- melodie této hymny je totožná s hymnou německou. Této slavnosti se zúčastnil i starosta města Kdyně Jan Löffelmann a poslanec PČR ing. Vladislav Vilímec, který v závěru bohoslužby promluvil o životě panovníka, o jeho odkazu dnešním generacím a vzpomněl i toho, že Karel I. byl císařem a králem čestným, vždy usilujícím o dobro a mír a že může být příkladem dnešním politikům, vojákům, ale především každému člověku. Poté se část poutníků přesunula do hospody v Dobříkově, kde se konala beseda a autogramiáda publikace o Karlu I., kterou napsal p. Josef Pejřimovský.
Jiří Matějka, Loučim