Mikuláš 2013

Ne náhodou, ale již tradičně navštěvuje sv. Mikuláš kostel ve Kdyni, který je právě jemu zasvěcený.

Nadílka a velmi milé popovídání s dětmi i dospělými následuje vždy po poutní mši svaté, letos v sobotu 7.12.