Májová pouť do bavorských Nových Kostelů

————————————————————

Tradiční májová pouť k Panně Marii loučimské do bavorského města Neukirchen b.Hl. Blut se konala ve středu 1.května o svátku svatého Josefa Dělníka. Tak jako každý rok ji uspořádaka kdyňská farnost. Letos se tato pouť konala již po čtyřiadvacáté. Novokostelecký barokní kostel zaplnili věřící z Domažlicka i  Klatovska. Ze Kdyně a z Mrákova byl vypraven autobus, ostatní poutníci přijeli autem nebo na kole a ti praví poutníci přišli z Fleků pěšky.

Dopolední program pouti začal v 9.30 hod modlitbou Růžence a poté od 10 hod následovala mše svatá, které se zúčastnilo 10 kněží z domažlického i klatovského vikariátu. Hlavním celebrantem na této pouti byl kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl, který v úvodu přivítal všechny poutníky a řekl, že je moc rád, když vidí po roce tento kostel opět tak zaplněný a že v něm opět bude znít čeština. Také vřele přivítal Msgre.Vladislava Sysla, který oslavil 30.dubna devadesátéprvní narozeniny a který se velkou měrou zasloužil o znovuobnovení této pouti po pádu železné opony.

Hostem na této bohoslužbě byl také starosta Nových Kostelů pan Josef Berlinger a také bývalý novokostelecký starosta pan Egid Hoffmann, oba s manželkou a dále tamní farář Georg Engelmeier.

V prosbách vzpomněl vikář Kratochvíl také kněze a poutníky, kterí toto poutní místo navštěvovali, ale už nejsou mezi námi a také všechny staré a nemocné, kteří sem nemohou už přijít. V závěru bohoslužby pozval pan vikář všechny přítomné na další pouť, která se bude konat opět za rok ve stejný čas a také na diecézní pouť do Kladrub, která se koná příští týden 8.května a připomněl věřícím, že za 6 let tomu bude 600 let, kdy bylo toto poutní místo v Nových Kostelích založeno a od té doby sem přicházejí poutníci, aby prosili Pannu Marii o přímluvu a ochranu.

Po skončení mše svaté následovala krátká májová pobožnost se zpěvem Loretánských litanií. Poté se všichni za zpěvu písně „Vroucně vzýván budiž Jene svatý“ odebrali k nedaleké kapli svatého Jana Nepomuckého, kde se ještě krátce pomodlili a potom se již všichni pomalu rozcházeli a rozjížděli do svých domovů na sváteční prvomájový oběd.

 

Matějkovi, Loučim