Koncert Barbory Balounové 2015

Chtěla bych poděkovat autorovi za kouzelný středeční podvečer .

Bylo odpoledne , když zazvonil telefon a hlas na druhé straně se zeptal :
,, Nepůjdeš na koncert ?“ , a já : kdy , kde a kam ?  Když jsem se dozvěděla
, že zpívá Barunka Balounů , tak nebylo o čem přemýšlet. Sinagoga byla do
posledního místečka obsazená a kolik lidí stálo , tak to se nedalo spočítat.

Pěvecký recitál , který začal proslovem zdejšího kněze pana Kratochvíla ,
byl zahájen v 19 hodin . Výtěžek z koncertu je věnován na opravu varhan v
kdyňském kostele. Skvělý nápad . A začal hlavní program . Barunku velmi
něžně doprovázela na klavír ředitelka hudební školy paní Milada Nejdlová ,
bylo to velmi procítěné , vyvážené a výsledek ? Zážitek na který se
nezapomíná. Barunka zářila v růžových šatičkách , které k jejímu mládí patří
, zpívala od Mozarta přes Dvořáka až po Smetanu nádherné árie , které v
prostorách zdejší Sinagogy vyzněly tak jak vyznět měly .

Celý recitál byl odměněn bouřlivým potleskem , předáním květin a přídavkem
od Barunky a to  Smetanovou ukolébavkou z opery Hubička

,,Hajej můj andílku“ ,

Hlavička , ve které se tenhle nápad zrodil , by potřebovala ozdobit
korunkou z čistého křišťálu , protože dělat něco pro lidi a nic za to
nechtít , naopak rozdávat , tak to si opravdu zaslouží obrovské díky

                              
Božena Svobodová
(nadšená posluchačka vážné hudby)