Bavorští poutníci putovali do Loučimi

(Procesí z Neukrichen beim Heiligen Blut do Loučimi)

—————————————————————————–

Za vlídného a slunečného počasí  dorazilo  v sobotu 6. listopadu procesí bavorských věřících z Neukirchen beim Heiligen Blut  krátce před jednou hodinou odpolední  do místního kostela Narození Panny Marie, aby opět po dvou letech vzdali hold Madoně, jejíž ukrytí v hraničních hvozdech v době husitských válek dalo  vzniknout klášternímu kostelu i městysi pod masívem Hogen Bogenu. Pouť se koná v sobotu před sv. Martinem, neboť podle pověsti právě v tento den v roce 1419 odnesly z kostela z Loučimi sošku Madony zbožné ženy na bavorskou stranu hranice a ukryly ji tam v dutém stromě lípy u studánky. Letošní procesí, obnovené po pádu železné opony, šlo na trase dlouhé kolem 25 kilometrů asi 80 pěších poutníků a spolu s dalšími, kteří přijeli autobusem nebo autem , se zúčastnili mše svaté, kterou celebroval regionální děkan poutního kostela v Neukirchenu P.Georg Englmeier. Spolu s ním se mše svaté zúčastnil i P. Karel Adamec, administrátor mrákovské a kdyňské farnosti, který poutníky v úvodu bohoslužby vřele přivítal v jejich rodném jazyce.  Věkové složení poutníků bylo od mladých až po seniory. S sebou přinesli růženec a velkou poutní svíčku s obrázkem Panny Marie  a datumem 6.11.2021 a umístili ji v kostele na levý postranní oltář k sošce kopie loučimské Madony. Další bavorská pěší pouť se bude konat zase za dva roky.