Pěší pouť z Neukirchenu do Loučimi

————————————————-

 

V sobotu 9.listopadu kolem 13 hodiny se kostel Narození Panny Marie v Loučimi zaplnil do posledního místečka věřícími z bavorských Nových Kostelů (Neukirchen beim Hl. Blut). Asi 130 poutníků se vydalo v 8 hodin ráno na pěší pouť dlouhou asi 25 km, aby se v Loučimi pomodlili a připomněli si tak pověst o loučimské Madoně. Mši svatou sloužil novokostelecký pan farář Georg Engelmeier. Na začátku mše svaté s radostí přivítal v kostele všechny přítomné  loučimský pan vikář Miroslav Kratochvíl a řekl: „Jsem moc rád, když vidím tento kostel takhle plný, připadám si jako o vánocích, kdy chodí na bohoslužby více našich věřících. Děkuji, že jste přišli a my vám pouť oplatíme 31. května příštího roku.“ Po něm se ujala slova starostka Loučimi paní Jana Dirriglová a také všechny účastníky vřele pozdravila. Poutníci přinesli s sebou také krásnou velkou svíčku s obrázkem Panny Marie, kterou umístili na levý postranní oltář k černé loučimské Madoně.

Ti, kteří přišli pěšky byli většinou střední a mladší generace,  starší poutníky přivezl autobus, někteří přijeli autem. Mše svaté se také pravidelně zúčastňuje starosta z Nových Kostelů pan Josef Berlinger a také bývalý starosta a propagátor tohoto setkání pan Egid Hoffmann, oba s manželkou. Z deníku Kötztingerzeitung přijel také bývalý redaktor pan Haymo Richter, který od počátku všechny pouti fotograficky dokumentuje. A tak tomu bylo i letos.

První pěší procesí do Loučimi bylo zorganizováno v roce 1993, pouť se koná vždy jednou za dva roky, vždy v sobotu před svátkem svatého Martina. Ta letošní pouť byla ve znamení desátého výročí. Při této příležitosti připravil obecní úřad v Loučimi výstavu fotografií z předešlých setkání. Ta byla umístěna a připravena v místní restauraci. Sem se také většina věřících po ukončení mše svaté přesunula, aby se zde občerstvili, poobědvali, popovídali si a poslechli českou muziku.

Je dobře, že se této akce zúčastňují jak známé tváře z minulých let, tak spousta nových a mladých lidí a tak tato tradice bude i nadále zachována a bude určitě pokračovat. Obnovení těchto poutí po roce 1990 znamenalo navázání přátelství nejen v církevní a duchovní oblasti, ale také na úrovni obecní – Loučim – Neukirchen. Spolupráce obou obcí je na vysoké úrovni a určitě procesí i  další návštěvy se budou opakovat a vydrží další generace.

 

Martina Matějková, Loučim