Adopce na dálku

Naše farnost Kdyně se podílí na projektu  Arcidiecézní charity Praha – adopce na dálku již řadu let. Měli jsme v adopci několik dětí z Indie a jedno dítě z Litvy.

Smyslem adopce je, aby děti z nechudších rodin měly možnost vzdělání a zdravotní péče.

Jedna dívka, když ukončila základní vzdělání nám sdělila, že ji oslovil život řádových sester a chce se stát jednou z nich a pomáhat v jejich práci.

Teď už naši pomoc nepotřebuje, protože její další vzdělání převzal klášter.

Jiný chlapec dokončil střední vzdělání a je velmi vděčný, že našel práci u telekomunikační společnosti.

Jsou ale i případy, kdy z existenčních důvodů rodina dítě stahne ze školy, protože potřebuje pracovní sílu. I to se nám stalo.

Jednou ročně dostáváme zprávu od řádových sester, jak si dítě vede a k tomu je přiložený dopis od dítěte.

Děti jsou vděčné a modlí se za své dárce.

Momentálně máme 2 děti.

Chlapce v Indii (roční školné je 7.700,-Kč) a děvčátko v Ugandě (roční školné je 7.000,-)

Vybraný příspěvek z farnosti posíláme 1 x ročně, příspěvky se liší podle zemí a podle projektu.

Je možné poslat i vyšší částku. Charita po dohodě s dárcem pošle peníze jako dárek pro školu navíc, nebo na jiný projekt, kde jsou peníze nejvíce potřeba – stavba nemocnice, školy, vrty na pitnou vodu…..

Všem, kdo byste měli zájem se podílet, předem Pán Bůh zaplať.

Kontakt: Marie Kadlecová nebo Ludmila Brychová

 

Je potřeba si uvědomit, že my můžeme děti podpořit finančně, ale hlavně je potřeba nést je svými modlitbami – děti i ty, kdo se o ně starají.

Dívka: Rosemary Nakiyimby, nar. 24.3. 2006, Uganda (Bumazime), rodiče zemřeli, žije s babičkou, chodi do základní školy, ráda by se stala zdravotní sestrou.

Chlapec: Prashanth D Souza, Indie, pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni