Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb 15.04.-21.04.2024

 

Po

na faře

07:30 hod.

Út

na faře

18:00 hod.

St

Čt

na faře

07:30 hod.

na faře

18:00 hod.

So

Pocinovice

18:00 hod.

Ne  kostele

10:00 hod.

Obrovské poděkování všem, kteří jste pomohli při brigádě na faře!

V letním čase budou večerní mše sv. v 18:00.

V pátek 12. 4. v 19:00 schůzka biřmovanců na faře v Mrákově.

Continue Reading »

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Přímluvná modlitba, setkávání ve Kdyni

Také v naší farnosti se již věnujeme přímluvám, můžete přinést na lístku přímluvu vaší, nebo vašich přátel, a vložit ji do džbánku na bočním oltáři v kostele, nebo ve farní kapli. Za tyto, i jiné přímluvy se můžete spolu s námi modlit každou středu od 15:30 ve farní kapli.

Možnost tiché modlitby před Nejsvětější svátostí nabízí krátká adorace vždy před čtvrteční ranní bohoslužbou ve farní kapli ve Kdyni.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

PŘIHLÁSIT – kapacita zaplněna

Křížová cesta z SDM Lisabon

Zajímavosti:

Stalo se

Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišovem se konala v sobotu 22.července 2023

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018
Divadlo Víťi Marčíka

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost