Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb

 

Po

v kostele

13:00 hod.

Út

na faře

17:00 hod.

St

Čt

na faře

 07:30 hod.

Pa

na faře

17:00 hod.

So

Pocinovice

17:00 hod.

Neděle 

 v kostele       

                     

 10:00 hod.

 

Kdo máte bezlepkovou dietu, můžete při nedělní mši sv. přijímat bezlepkové hostie. Prosím abyste chodili na konci řady a ozvali se, že máte dietu.

Příští týden (od října) začíná výuka náboženství! Rozvrh náboženství: škola Prapořiště středa 13:15 fara Kdyně středa 15:30 škola Kout n. Š. pátek 12:15 Přihlášky na náboženství si vezměte vzadu v kostele, odevzdejte v sakristii nebo při první hodině.

V neděli 25. 9. sbírka na charitu vynesla 3465 Kč, děkujeme! Dnes 2. 10. sbírka na varhany.

Příští neděli 9. 10. přijede na pastorační návštěvu nový generální vikář o. Petr Hruška. Bude na mši sv. v 10:00 a odpoledne vás zveme na neformální setkání s ním na faru od 16:00. Když donesete něco k zakousnutí, neodmítneme .

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci  od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

X Město Klatovy srdečně zve 17. září od 8:30 na slavnostní otevření obnovené Křížové cesty v Klatovech na Křesťanském vršku. Akce začne mší svatou a v 10:00 bude pokračovat otevřením cesty u prvního zastavení.

X 18.09.2022 v 11:00 zveme na pouť do Dobré vody

X Zveme dívky ve věku 12–20 let na společný víkend, který se uskuteční 30. září–2. října na DCM v Plzni.

Výtěžek TKS 2022

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

V sobotu 15. října se uskuteční pouť Čechů a Slováků z Rumunska v Teplé. V 10:00 začne bohoslužba s katechezí biskupa Tomáše Holuba. Od 15:00 proběhnout loretánské litanie a závěrečné požehnání.

Program otázek našemu biskupivi Tomášovi. Vaše otázky bude zodpovídat pravidelně každý měsíc.
Divadlo Víťi Marčíka

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost