Diecézní pouť do kláštera Teplá 3.9.2016

Přednášky z pouti:

ADORACE / KATECHEZE / MŠE SVATÁ

 

Odjezd ze Kdyně, od radnice….7,00 hod.

Kout na Šumavě, nádraží ČD…..7,10 hod.

Kout na Šumavě, zast. ČSAD u hasičárny…7,15 hod.

Spáňov, zast. ČSAD…..7,20 hod.

Domažlice, Poděbr.ul., 7,30 hod.

Horšovský Týn, u obchodního domu Radbuza, 7,45hod.

ODJEZD  ZPĚT V 16,00 hod.

Cena:200,–Kč

Svou účast hlaste u L. Brychové nebo na mobil 604 219 663

PROGRAM

09,15 Zahájení diecézní pouti v kostele sv. Jiljí, město Teplá. Putování ke klášteru je 2,5 km (40min.)

09,45 Katecheze “Putujeme k Milosrdenství“ v kostele. P. Augustin Kovalčik

10,00 PilsAlive (prostranství před kostelem)

10,45 katecheze „Od milosrdenství k milosrdenství“ P. Vlastimil Kadlec

11,15 kající bohoslužba v kostele zakončená krátkou adorací (do 12,00hod.) P. Martin Sedloň

12,00 v kostele, v kapli bl.Hroznaty individuální modlitba a požehnání od misionářů milosrdenství

13,00 divadelní představení František blázen (Modrý sál)   Jakub Horák

-křížová cesta v areálu kláštera P. Günther Ecklbauer

– možnost prohlídky kláštera a knihovny

14.15 průchod Bránou milosrdenství a slavení Eucharistie s biskupem Tomášem

15,45 konec pouti